Trafo - Jeneratör Taşımacılığı

Yükleme : Balıkesir, Türkiye
Teslimat : Gallivare, İsveç
Yük : Trafo Taşıması/Nakliyesi

Trafo - Jeneratör Taşımacılığı

Yükleme : Ankara,Türkiye
Teslimat : Hamburg,Almanya
Yük : Trafo Taşıması/Nakliyesi

Trafo - Jeneratör Taşımacılığı

Yükleme : Ankara, Türkiye
Teslimat : Tahran, İran
Yük : Jeneratör Taşıması/Nakliyesi

Trafo - Jeneratör Taşımacılığı

Yükleme : Konya, Türkiye
Teslimat : Minsk, Beyaz Rusya
Yük : Trafo Taşıması/Nakliyesi

Trafo - Jeneratör Taşımacılığı

Yükleme : Mersin, Türkiye
Teslimat : Minsk, Beyaz Rusya
Yük : Trafo Taşıması/Nakliyesi

Trafo - Jeneratör Taşımacılığı

Yükleme : Ankara Türkiye
Teslimat : Ingolstadt, Almanya
Yük : Trafo Taşıması/Nakliyesi

Trafo jeneratör Taşımacılığı/Nakliyesi, büyük güç trafolarının veya jeneratörlerin bir yerden başka bir yere taşınması sürecidir. Bu tür ekipmanlar genellikle elektrik santrallerinde, endüstriyel tesislerde veya enerji iletim hatlarında kullanılır.
Trafo jeneratörler genellikle ağır ve büyük boyutludur, bu yüzden taşıma süreci dikkatlice planlanmalı ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.
SD-C Taşımacılık bir Trafo jeneratör Taşımacılığı/Nakliyesi İçin aşağıdaki aşamaları takip eder ve uygular… Planlama: Trafo jeneratörlerin taşınması için bir plan yapılır. Bu plan, yükleme, boşaltma, güzergahın belirlenmesi, Taşımanın yapılacağı güzergah da Ağır Nakliye (Gabari Dışı Taşıma) izinlerin alınması ve diğer lojistik detayları içerir

Hazırlık: Trafo / Jeneratör türüne, ölçülerine ve ağırlığına göre nakliyeye uygun taşıma aracı seçilir. Yükleme: Trafo jeneratörler ağır nakliye sektörünün üzerinde en yoğun çalıştığı konulardan biridir ana gövdeleri çelik ve dayanıklı olan Trafo ve Jenaratörlerin yükleme ve boşaltması üzerinde kullanılan iki metod vardır bunlardan yaygın olanı Trafo ve Jenaratörün ağırlığına göre seçilmiş uygun Vinç ( kaldırma ekipmanı ) ile kaldırılarak yüklenmesi, diğeri ise trafonun yüklemesinin yapılacağı alanda vincin çalışma imkanları bulunmaması ve/veya aşırı ağır olması sebebi ile kaldırmaya uygun vincin çalışma maliyetinin yüksek olmasından dolayı kaydırma metodu ile de yüklenmesi ve boşaltılması yapılabilir
Taşıma: Trafo jeneratörlerin in sorunsuz teslimi için önceden belirlenmiş güzergâhta öncü/artçı araç desteği ile trafik de güvenli seyir ve müşteri tarafın dan belirlenmiş varış noktasına ulaşım sağlanır.
Teslim: Müşteri tarafından belirlenmiş adreste yüklenmiş olduğu araçtan yüklenmiş olduğu yönteme göre kaydırarak veya vinçli kaldırma metodu ile indirme işlemi yapılır ve Trafo jeneratörlin teslimi gerçekleştiririz.