Tarım Makineleri Taşımacılığı

Yükleme : Rhede,Almanya
Teslimat : Bandırma,Türkiye
Yük : Traktör Taşıması/Nakliyesi

Tarım Makineleri Taşımacılığı

Yükleme : Plock, Polonya
Teslimat : Taşkent,Özbekistan
Yük : Biçerdöver Taşıması/Nakliyesi

Tarım Makineleri Taşımacılığı

Yükleme : İstanbul, Türkiye
Teslimat : Aktobe,Kazakistan
Yük : Biçerdöver Taşıması/Nakliyesi

Tarım Makineleri Taşımacılığı

Yükleme : Lindenhof,Almanya
Teslimat : Mersin,Türkiye
Yük : Biçerdöver Taşıması/Nakliyesi

Tarım Makineleri Taşımacılığı/Nakliyesi, tarım sektöründe kullanılan büyük ve ağır tarım ekipmanların (traktörler, biçerdöverler, pulluklar, ekim makineleri, sulama ekipmanları, gübre serpme makineleri, balya/slaj makineleri ve tahıl siloları gibi ) makinelerin bir yerden başka bir yere taşınması sürecidir.
Tarım Makineleri Taşımacılığı/Nakliyesi önceden belirlenmiş taşıma için uygun araca yüklenmesi, taşınması ve yerleştirilmesi için teknik bilgi ve deneyim gereklidir. Makinenin Paletli mi ? yoksa Lastik tekerlekli mi olduğu Palet veya Lastik tekerleklerin genişliği uygun ekipmanın belirlenmesindeki en önemli faktörlerdendir, örneğin palet veya lastik tekerlek merkezinin 2,55m den geniş olması durumunda kullanılacak ekipmanın da buna uygun olarak belirlenmesi son derece önemlidir. Tarım makineleri yapıları itibari ile çok ağır olmamalarından dolayı demonte edilerek ölçüleri küçültülerek de taşınmaktadırlar.

SD-C Taşımacılık bir Tarım Makineleri Taşımacılığı/Nakliyesi İçin aşağıdaki aşamaları takip eder ve uygular… Planlama: Tarım Makinesinin taşınması için bir plan yapılır. Bu plan, yükleme, boşaltma, güzergahın belirlenmesi, Taşımanın yapılacağı güzergah da Ağır Nakliye (Gabari Dışı Taşıma) izinlerin alınması ve diğer lojistik detayları içerir

Hazırlık: Tarım Makinesinin türüne, ölçülerine ve ağırlığına göre nakliyeye uygun taşıma aracı seçilir. Yükleme: Tarım Makinesineleri yapıları itibari ile paletli veya lastik tekerlekli olduklarından dolayı yükleme ve boşaltma işlemleri makineyi yürüterek gerçekleştirilebilir veya ölçüleri küçültmek için lastik tekerlekleri /paletleri sökülmüş ise vinçli kaldırma metodu ile daha önceden belirlenmiş olan en uygun araca yüklemesi gerçekleştirilir, daha sonra makinenin yüklenmiş olduğu araca sabitlemesi yapılır.

Taşıma: Tarım Makinesinin in sorunsuz teslimi için önceden belirlenmiş güzergâhta öncü/artçı araç desteği ile trafik de güvenli seyir ve müşteri tarafın dan belirlenmiş varış noktasına ulaşım sağlanır.

Teslim: Müşteri tarafından belirlenmiş adreste yüklenmiş olduğu araçtan yüklenmiş olduğu yönteme göre eğer lastik/palet demonte elilmemiş se uzman uzman operatör makineyi kullanarak aracın üzerinden indirir veya lastik/palet demonte edilmiş ise vinçli kaldırma metodu ile indirme işlemi yapılır ve teslimi gerçekleştiririz.