Silo Taşımacılığı

Yükleme : İstanbul,Türkiye
Teslimat : Almatı, Kazakistan
Yük : Buğday Silosu Taşıması/Nakliyesi

Silo Taşımacılığı

Yükleme : Ankara,Türkiye
Teslimat : Taşkent,Özbekistan
Yük : Buğday Silosu Taşıması/Nakliyesi

Silo Taşımacılığı

Yükleme : Ankara,Türkiye
Teslimat : Bişkek,Kırgızistan
Yük : Tarım Silosu Taşıması/Nakliyesi

Silo taşımacılığı/Nakliyesi, genellikle tarım sektöründe kullanılan büyük depolama Silolarının üretildiği fabrikadan bir Tarım tesisine veya başka bir noktaya Taşınmasını ifade eder. Silolar, tahıl, un, yem, tohumlar ve benzeri tarım ürünlerinin tarım ürünlerinin doğru koşullarda depolanmasını ve tazeliğinin korunmasını sağlamak için kullanılan özel yapılar veya konteynerlerdir Silo taşımacılığı/Nakliyesi, oldukça hassas ve özen gerektiren bir işlemdir. önceden belirlenmiş taşıma için uygun araca yüklenmesi, taşınması ve yerleştirilmesi için teknik bilgi ve deneyim gereklidir.

SD-C Taşımacılık bir Silo taşımacılığı/Nakliyesi İçin aşağıdaki aşamaları takip eder ve uygular…
Planlama: Silo taşınması için bir plan yapılır. Bu plan, yükleme, boşaltma, güzergahın belirlenmesi, Taşımanın yapılacağı güzergah da Ağır Nakliye (Gabari Dışı Taşıma) izinlerin alınması ve diğer lojistik detayları içerir
Hazırlık: Silolar Sac veya Camelyaf veya Plastik ham maddesine göre tasnif edilerek uygun kaldırma ekipmanı belirlenir ve ölçülerine göre en uygun araç tercih edilir
Yükleme: Çelik Silolar diğer ham maddelerden üretilmiş Silolara göre daha dayanıklıdır, fakat Camelyaf ve Plastik ham maddeli Siloları yüklemek dikkat ister, yükleme için yapılacak kaldırma esnasında kaldırma ekipmanın sapanları doğru seçilmeli ve konumlandırılmalıdır. Bu koşullar göz önünde bulundurularak belirlenen en uygun ekipman kullanılarak belirlenmiş en uygun taşıma aracına yüklenir, ve yine aynı dikkat ile Siloları yüklenmiş olduğu araca sabitlemesi yapılır.
Taşıma: Siloların sorunsuz teslimi için önceden belirlenmiş güzergâhta öncü/artçı araç desteği ile trafik de güvenli seyir ve müşteri tarafın dan belirlenmiş varış noktasına ulaşım sağlanır.
Teslim: Müşteri tarafından belirlenmiş adreste uygun kaldırma ekipmanı ile Siloları araçtan kaldırılarak müşterinin belirlediği zemine indirilir ve Siloları teslim edilir.