• İnsanı temel değerimiz olarak görüyoruz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği işimizin doğal bir unsuru olarak benimsiyoruz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızın ISO 18001 standardı belgelerini ve sertifikalarını almayı ve buna uygunluğu sürekli geliştirmeyi taahhüt ettik.
  • Tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebileceğine inanarak; Çalışanlarımızın fiziksel bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden görür ve bunlara karşı gerekli tedbirleri alırız.
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak normumuzdur; bunun için güvenli ve uygun ekipmanlara başvuruyoruz.
  • Hem sektördeki hem de dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedeflerin gerçekleştirilmesini belirliyor ve düzenli olarak gözden geçirirken, bu konuda yönetim sistemlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz.
  • Güvenli bir çalışma-yaşama kültürünü beslemek ve bu konuda farkındalık yaratmak için çalışanlarımız ve paydaşlarımızla işbirliği içinde eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz.
  • Yönetimimizin desteğiyle İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını iyileştirme çabalarında tüm kurumsal kademelerdeki çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ortaklığını ve katılımını sağlıyoruz.