Fuar taşımacılığı, Yerel ve global ölçekte Endüstriyel üretim markalarının ürettikleri makine veya geliştirdikleri yeni bir teknoloji ürününü hedef pazarlara tanıtmak sergilemek amacıyla gerçekleştireceği fuar etkinlikleri için yapılan taşımacılık ve gümrük süreçlerini içinde barındıran bir dizi lojistik süreci ifade eder.
Fuar Taşımacılığı birçok farklı sektörün ihtiyacı olmakla beraber genellikle fuarlarda sergilenmesi konu ürünler Ağır Nakliye ve Gabari Dışı Taşımacılık kategorisinde değerlendirilen standart ölçülerden daha ağır ve daha hacimli yükler olarak karşımıza çıkmaktadır.

SD-C Taşımacılık müşterilerinin Fuar Taşımacılığı taleplerini en ince ayrıntısına kadar planlar ve süreci yöneterek katılımcının sorunsuz bir fuar deneyimi yaşamasını amaçlar. Fuar taşımacılığı, son derece hassas bir süreçtir, ciddi bir stratejik planlama, taraflar arasında koordinasyon ve tam zamanındalık ister, SD-C Taşımacılık uzman kadroları ile yüksek bir stratejik planlama yapar Katılımcı ve Fuarın organizatörü arasında gerekli koordinasyonu sağlar ve olması gereken zamanda sergilenecek ürünün Fuar alanında olmasını sağlar.

Fuar taşımacılığı alanında amaçlarımız ve sağladığımız hizmetler ;
• Eksiksiz Fuar Taşımacılığı çözümleri hizmetleri sağlamak.
• Taşınacak yükün yapısına göre doğru ekipman ve aracı seçmek.
• Taşınacak yükün yapısına uygun araç üzeri sabitlenmesi için araç gereç seçimi ve sabitlemeyi yapmak.
• Müşterilerin talep ve katılımıyla yüklerin yüklenmesi ve boşaltılması için vinç ve diğer ekipman konusunda destek olmak.
• Yurt dışı geçici ihracat ve İthalat gümrük işlemleri hakkında destek olmak.
• Taşınacak ürünün boyutu ve ağırlığı için ideal güzergahı oluşturmak ve bunun için gerekli analizleri yapmak.
• Tüm güzergah ülkelerde ölçü ve kategorilere göre gerekli taşıma izinlerin sağlanması.
• Güzergah güvenliği: Güzergah üzerinde bulunulan bölgenin ilgili trafik kolluk kuvvetleri ile gerekli trafik düzenlemelerinin yapılması. (alçak kablo kaldırma, bariyer, baş üzeri tabela ve benzeri, trafik işaretlerinin geçici olarak kaldırılması.
• statik hesaplamalar köprüler ve dayanıklılık analizlerinin yaptırılması.
• Yükünüze eşlik eden öncü / artçı pilot araç hizmetleri.
• Tam zamanında Fuar alanında olmak ve müşterinin talebine göre kurulum desteği vermek.

SD-C Taşımacılık olarak bizler ve Hizmet verdiğimiz tüm ülkelerde yerel alt acenteleri tarafından ayrı ayrı organize edilerek sağlanmaktadır.

#fuartasimaciligi
#fuarnakliye
#fuarlojistigi