• Operasyonların verimli, düzgün, hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
  • Tüm müşteri şartlarına ve yasal yükümlülüklere uymak,
  • Şirketimize, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş paydaşlarımıza ait tüm bilgi varlıklarının gizliliğini, erişilebilirliğini ve bütünlüğünü tehdit eden risklerin farkında olmak ve bunları yönetmek,
  • Birincil ve yan iş operasyonlarının kesintisiz akışını sağlamak,
  • Lojistik ve Depolama Faaliyetlerinin bilgi güvenliğinin şirket genelinde desteklenmesinin sağlanması; bilgi güvenliği konusundaki farkındalığı artırırken,
  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimiz için ISO 27001 standardına uygunluk belgeleri ve sertifikaları almak ve sürekli gelişimini sağlamak.